Fotowedstrijd "Aalst Carnaval in kleur" - 21e editie

Document: Wedstrijdreglement 2018 (pdf)
Document: Aankondiging Fotowedstrijd 2018 (pdf)
Document: Flyer fotowedstrijd 2018 (pdf)

Wedstrijdreglement 2018

Onderwerp:

 • Alle foto´s geschoten vanaf zaterdag 10 februari t.e.m. woensdag 14 februari 2018, thema "Aalst Carnaval in kleur."
 • Inzendingen van vorige carnavalsedities komen niet in aanmerking!

Doelstelling :

Naast het zelfgemaakte beeldmateriaal, beroepen wij ons op de aanwezige fotografen voor het vergaren van beeldmateriaal voor documentatie van ons vijfjaarlijks Carnavalsboek en uitbreiding van ons beeldarchief, waarvoor wij streven naar de kwalitatieve, mooie en sfeervolle, sprekende beelden. Uw gepubliceerde foto kan pronken in ons boek, en wil eenieder terugvinden in optimale kwaliteit. Daarom vragen wij naast de afdruk ook een digitaal origineel met voldoende resolutie, zodat wij uw bijdrage kunnen publiceren in optimale omstandigheden!

Voorwaarden tot deelname :

 1. De wedstrijd staat open voor iedereen: amateur- en beroepsfotografen.
 2. Iedere deelnemer mag maximum 5 foto´s insturen.
 3. De deelnemer / inzender heeft het ingezonden werk zelf (eigenhandig) gemaakt, m.a.w. fotograaf en deelnemer zijn één en dezelfde persoon.
 4. Inzendingen dienen afgedrukt te worden op hoogwaardig kwaliteitspapier, formaat waarvan de langste zijde tussen 24 en 30cm ligt. Beeldformaat 1:1 (vierkant), 3:2 en 4:3 toegelaten, zowel liggend als rechtstaand.
 5. Op de achterzijde van elke foto kleeft u een gesloten omslag met daarin volgende gegevens:
  • Voornaam en achternaam.
  • Uw telefoon nummer en e-mail adres.
  • Titel van de foto.
 6. Foto’s niet inlijsten, noch op enig materiaal vastkleven.
 7. U levert hetzelfde digitaal beeld mee van uw afdruk, onderstaand in acht genomen:
  1. Digitaal beeld: graag origineel formaat, waarbij langste zijde minstens 3000 pixel, kader niet inbegrepen.
  2. Geen compressie toegepast op uw digitale inzending.
  3. De ingezonden afdruk en digitale versie zijn identiek.
  4. Bestandsnaam: «Naam_Voornaam_nummer.JPG»
  5. Aanleveringsmogelijkheden digitale versie naar keuze:
   OF: alle foto´s samen via een online service zoals Hightail of WeTransfer aan info@dak.be
   OF: via e-mail aan info@dak.be (elke foto in een aparte e-mail a.u.b., zie TIPS)
   OF: alle foto´s op 1 CD/DVD niet vast gemaakt aan de ingezonden foto´s.
 8. Elke foto dient vrij te zijn van enig watermerk, naamtekening, logo of symbool dat kan gerelateerd worden aan een specifieke bron of de herkomst van de inzending.
 9. Alle inzendingen blijven in het bezit van het Dokumentatiecentrum.
 10. DAK vzw. behoudt zich het recht voor om alle ingezonden foto´s, zonder financiële vergoeding, te reproduceren, te publiceren en tentoon te stellen in het promotionele kader van DAK vzw. en Aalst Carnaval. De ingestuurde en tentoongestelde werken worden onder geen enkel beding ter beschikking gesteld aan derden.
 11. Alle afdrukken en digitale media moeten in een voldoende beschermde en gesloten omslag verstuurd of afgegeven worden aan:
   
  • "Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval"
   p./a. Antoine Van Der Heyden
   Naarstigheidstraat 65 - 9300 Aalst


   of

   Carnaval- en feestartikelen Daniël Liebaut
   Koolstraat 62 - 9300 Aalst

 12. Alle inzendingen dienen uiterlijk MAANDAG 12 MAART 2018 in ons bezit te zijn!

Tips :

 • Bij aanlevering via e-mail, verzend je elke foto in een aparte e-mail. Let erop dat de foto's in originele grootte worden verstuurd. Sommige programma's zullen al dan niet gevraagd je foto's verkleinen, waardoor ze mogelijk onbruikbaar worden voor publicatie, met een ongeldige deelname tot gevolg!
 • Weet dat de meeste internetproviders de grootte van een e-mail beperken tot 8 a 12 Mb. Zijn uw foto's groter in omvang, dan is de kans groot dat u ze niet kunt versturen via e-mail!
 • Om voorgaand probleem te vermijden bevelen wij het gebruik van een online service aan zoals WeTransfer voor de aanlevering van de 5 digitale beelden.
 • Door het gebruik van bovenstaande services ontvangt u als gebruiker een ontvangstbevestiging (download) door ons. Deze kan u aannemen als zijnde onze bevestiging voor ontvangst.
 • De jurering geschiedt aan de hand van de afgedrukte versie, niet van het digitale beeld! Enkel het inzenden van een digitaal beeld is dus niet voldoende voor een geldige deelname. De digitale versie wordt gebruikt in geval van publicatie zodat wij over een hoogwaardig origineel beschikken om uw foto perfect weer te geven. Zorg er dus voor dat beide van goede kwaliteit zijn.

Nog enkele details:

 • De inzendingen zullen beoordeeld worden door een jury bestaande uit 3 beroepsfotografen en 3 DAK leden.
 • De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht vanaf 19 maart 2018.
 • Ingezonden foto´s maken kans op publicatie in het "Aalsters Carnavalsboek 2016-2020" of andere DAK-realisaties.
 • De winnende foto´s worden samen met de andere inzendingen tentoongesteld op onderstaand adres:
   
  • Foyer van CC De Werf, Molenstraat 51 te Aalst
  • Periode: 24 tot 31 maart 2018.


Document: Wedstrijdreglement 2018 rev01 (2017-12-24)

Aankondiging 21e fotowedstrijd:
”Aalst Carnaval in kleur”

90 is een waardige leeftijd!

90 Carnavalsstoeten te Aalst, steeds dezelfde unieke sfeer, gezelligheid, actie en reactie.

90 Keer dezelfde gedachtegang, met één en hetzelfde streefdoel:
Het steeds opnieuw terugkerend gevoel van samenhorigheid en liefde voor de stad.

Altijd hetzelfde concept, en toch zien wij telkens uitgesproken verschillen:

 • Altijd dragen de Aalsterse carnavalswagens steeds wisselende thema′s en uitbeeldingen uit.
 • Altijd blijft carnavalsmuziek gespijsd met uitgezochte, nieuwe, leuke melodieën en teksten.
 • Altijd zijn er carnavalsoutfits uit nieuwe materialen, vormen, technieken en technologieën.
 • Altijd is er het opbouwen van de praalwagens om ze snel weer als schroot af te voeren!

Vele schitterende creaties lijken keer op keer verloren te gaan maar toch blijven ze bestaan.
Gelukkig leven ze verder dank zij de unieke beelden, geschoten door een regiment getalenteerde fotoliefhebbers en het Documentatiecentrum.

Vooral daarom vraagt het DAK alle aandacht en de volle inzet van zowel vaste deelnemers aan de Nationale Fotowedstrijd, als aan de nieuwe ontdekkers van een discipline waarin je nooit verliezen kan. Integendeel, je kan gratis deelnemen, evolueren en verbeteren.

Voor de themajagers voorziet DAK ook voor deze editie een extra en bijzondere trofee. Een trofee voor het mooiste of het meest originele beeld in het thema:

"Grime en kostumering"

Wie smelt grime en kostuums met de Aalsterse carnavalssfeer samen tot één indrukwekkende foto die uitsluitend te Aalst kan gemaakt worden?
Ook in 2018 rekenen de organisatoren van het ’Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval’ opnieuw op jullie spitsvondigheden, op jullie vlijmscherpe aandacht en op uw gedreven en onvermoeibare doorzetting om het Aalsters Carnaval ook na 90 edities de omschrijving te geven waar het recht op heeft:

! U N I E K !

Fotocursus
Ook al heeft onze wedstrijd enkel winnaars, het is misschien toch een beetje verliezen als je net naast de beoogde prijs grijpt. Om nieuwkomers in de fotografie te stimuleren schenkt het DAK opnieuw een hoogwaardig en zeer gegeerde fotocursus weg. LAB9, een toonaangevende keten uit de Aalsterse Kattestraat, zal de extra cursus fotografie en/of IT aan één van de niet-laureaten van de Nationale Fotowedstrijd: ”Aalst Carnaval in kleur” verzorgen.
Mensen met vragen waarom hun foto niet weergeeft zoals ze het bedacht hadden kunnen hier hun vragen kwijt en een berg ’tips & tricks’ meenemen naar huis. Maar ook gevorderden kunnen even vergelijken en kennis maken met collega-fotografen. In elk geval voor iedereen een interessante dag om naar uit te kijken!

Extra trofee
Wij voorzien in een extraatje voor een inzending die kan gecategoriseerd worden onder de noemer ”Grime en kostumeringen”. Alhoewel het zeker niet de bedoeling is om enkel rond dit thema te werken zal één enkel beeld geselecteerd worden uit de bestaande inzendingen voor deze trofee. Neem deel en bezorg ons de perfecte combinatie van kostuum, grime, sfeer. De ogen der transformatie, de perfecte illustratie. Of juist de totale catastrofe die door omstandigheden zo is toegetakeld of mislukt dat het ludiek wordt?

Aalst Carnaval is leven, beleven en inleven. Neem uw toestel bij de hand, en laten we ons uitleven!

Namens het Documentatiecentrum voor Aalst Karnaval vzw.
Stijn De Naeyer

Jury

 • DAK-interne ´carnavalsjury´
 • Jury van beroepsfotografen
 • Selectie met meerdere criteria
 • Elke inzending is anoniem voor de jury

Een wedstrijd zonder een jury is geen wedstrijd. Daarom heeft het DAK zorgvuldig een team samen gesteld van zowel beroepsfotografen en foto-critici als carnavalsexperten en DAK leden om een evenwicht te creëren enerzijds in technische kwaliteit en puur fotografische aspecten, en anderzijds in de rasechte Aalsterse sfeer, traditie en humor.

De selectie en quotering van de inzendingen gebeurt strikt gescheiden van externe inmenging of onderling overleg. In meerdere fases, en telkens met andere meer specifieke criteria wordt op die manier een kerngroep weerhouden, waarna door individuele quotering van elk jurylid de definitieve winnaar en rangschikking tot stand komt.

Dezer dagen is de technologie van de digitale toestellen zo ver gevorderd dat er nauwelijks nog uitsluitingen zijn door een duidelijk gebrek aan technische kwaliteit. Dit betekend een prachtige en boeiende uitdaging voor elke fotograaf om zijn creativiteit, kennis en vaardigheid te demonstreren, waarvan de resultaten door onze jury van dichtbij onder de loep genomen worden.

De jury krijgt enkel de afdruk voor ogen, en baseert daarop zijn oordeel. De keuzes die u maakt voor de afdruk zijn dus niet onbelangrijk.

Tentoonstelling 2018

 • Uw foto´s 1 week in CC De Werf
 • Prijsuitreiking voor de laureaten
 • Aanwezigheid van de prins en burgemeester
 • Nabeschouwing onder fotografen
 • Kennis maken met collega-fotografen
 • Met een hapje en een drankje

Naar jaarlijkse gewoonte reikt het DAK in CC De Werf haar prijzen uit aan de laureaten van de fotowedstrijd. Tijd om het werk van anderen te bekijken en te vergelijken tijdens de opening van de tentoonstelling van alle deelnemende foto´s. Met o.a. een ludieke speech en een drankje zijn alle ingrediënten aanwezig voor een gezellig onderonsje tussen fotografen en DAK-leden, en het verzamelen van nieuwe inspiratie voor een volgende jaargang.

Wees wel gekomen, de deelnemers en winnaars ontvangen sowieso een persoonlijke uitnodiging!

Speech van voorzitter Antoine Van der Heyden
Bron: YouTube Chanel Carnavalskoentje

De prijsuitreiking van de fotowedstrijd 2018.
Bron: YouTube Chanel Carnavalskoentje